2015 Northwest Energy Night - jhdigitalmedia
JH17_ClayCupNight3_251