2016 Northwest Energy Night - jhdigitalmedia
JH17_ClayCupNight3_959